Fastighetsjour

Från den 1 februari 2016 tog Nj Fastighetskonsult över Fastigetsjouren själv på våra fastigheter.
Nummret till Jouren är

070-660 40 60.